108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: cou108@mail.bg


ПРЕПОРЪКИ - Министерство но здравеопазването

Заповед 26.03.2020 г.

До РОДИТЕЛИТЕ

 Уважаеми родители,

  Уважаеми ученици,

      Във връзка със създалата се епидемиологична обстановка в страната, свързана

с разпространението на COVID-19, Ви уведомяваме, че грипната ваканция се удължава

до 12 април 2020г. включително.

      С цел опазване здравето на учениците и недопускане на спад в равнището на усвояване на

учебния материал от 16 март 2020г., училището преминава към обучение в електронна

среда, използвайки електронната платформа “Школо“. 

         Учебните занятия ще се провеждат  ежедневно от 8:00 часа до 12:30 часа с продължителност

30 min и 10 min между часовете съгласно седмичното разписание. 

         Колеги, Класни ръководители,  Моля, изпращайте ежедневна информация за

електронните устройства на учениците от класа. 

         Колеги,  Учители ЦДО, Моля, нека комуникацията с класните ръководители и родителите

на учениците не прекъсва, особено във времето от 13:30 до 15:30 часа.

         Учениците могат да използват хартиените носители на учебниците, безплатните електронни уроци на издателствата. 

      Моля, родителите и учениците да осъществяват връзка с класния ръководител и учителите.

      Надявам се на добра координация и разбиране в този труден момент за всеки от нас.

                                                                                                             От Ръководството

  

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България,

свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, Ви уведомяваме,

че от 16.03.2020 г. учебните занятия ще бъдат пренасочени онлайн, в електронна среда.

за повече информация 

за Колегите 

Заповед 

Заповед на Заместник-министър на образованието и науката 

Препоръки

За колегите, родителите и учениците

СВОБОДНИ МЕСТА за ученици в 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" за учебната 2019/2020 г.

  
клас III IV V VI VII VIII

XI-прием

след 8 клас

XII а-прием

след 7 клас

XII б-прием

след 8 клас

бройка 1 2 21 8 1 2 7 7 1
Профил           "Предприемачески" с разширено изучаване на английски език"  "Предприемачество и бизнес"
"Предприемачество и бизнес"  "Предприемачество и бизнес"

 


МЕХАНИЗЪМ за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

МЕХАНИЗЪМ за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Заповед РД09-5906/28.12.2017 г. за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциитев системата на предучилищното и училищното образование,Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане

Прочети повече »


ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ +"

ПРОЕКТ

Проектът "ЕРАЗЪМ +"  е финансиран по програма "ЕРАЗЪМ +" на Европейския съюз. В проекта участват: България Англия - като кординатор Румъния Турция Италия Хърватска Всеки човек, който живее в 21 век, трябва да притежава умения. С развитието на техноло...

Прочети повече »


Последни новини

 • 76 години от подвига на Димитър Списаревски

  76 години от подвига на Димитър Списаревски

  По повод годишнината от кончината на Списаревски, на паметника...

  Прочети повече »

 • СВОБОДНИ МЕСТА за ученици

  СВОБОДНИ МЕСТА за ученици в 108 СУ "НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ" за учеб...

  Прочети повече »